Ilias jest oficjalnym narzędziem e-learningu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.