Login data

Your password will be sent to your e-mail address given below.

Personal Data

Interests

Contact Information

Retype E-Mail
Retype E-Mail

Other

Settings

Terms of Service

Informacje o ochronie danych osobowych osobowych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni znajdują się pod adresem https://umg.edu.pl/ochrona-danych-w-umg

Użytkownicy platformy zobowiązani są do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Zabrania się kopiowania i przetwarzania treści zawartych na platformie ILIAS Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w celu ich sprzedaży, publicznej prezentacji lub udostępniania osobom trzecim, chyba że w dostępnych materiałach zaznaczono inaczej lub została udzielona odpowiednia pisemna zgoda. Użytkownicy serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działań sprzecznych z tymi zapisami.
* Required