Dane o koncie

Twoje hasło zostanie przesłane do Ciebie pocztą elektroniczną na adres podany poniżej.

Dane osobowe

Zainteresowania

Informacje kontaktowe

Jeszcze raz wpisz mail
Jeszcze raz wpisz mail

Dodatkowe dane

Ustawienia

Zasady użytkowania

Informacje o ochronie danych osobowych osobowych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni znajdują się pod adresem https://umg.edu.pl/ochrona-danych-w-umg

Użytkownicy platformy zobowiązani są do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Zabrania się kopiowania i przetwarzania treści zawartych na platformie ILIAS Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w celu ich sprzedaży, publicznej prezentacji lub udostępniania osobom trzecim, chyba że w dostępnych materiałach zaznaczono inaczej lub została udzielona odpowiednia pisemna zgoda. Użytkownicy serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działań sprzecznych z tymi zapisami.
* Pole wymagane