Wprowadź nazwę użytkownika i powiązane z nim konto e-mail w polach przedstawionych poniżej.
ILIAS wyśle wiadomość na wskazany adres e-mail, która zawierać będzie link do strony www, gdzie będziesz mógł ustanowić nowe hasło.
W przypadku problemów ze zmianą hasła skontaktuj się z administratorem kursu lub wyślij e-mail do webmaster@umg.edu.pl.

Pomoc dla haseł

* Pole wymagane